Service

Service og reparation

Service og vedligehold er vigtig for alt mekanisk udstyr ... det gælder i særdeleshed for formværktøj, der ofte producerer døgnet rundt. 

For vores kunder betyder det derfor tab af dyrbar produktionstid, når et formværktøj har brug for justering, reparation eller ændring. For at minimere produktionstabet, er DENCKERs service er fleksibel, præcis og hurtig – og vi når hele vejen rundt om dit værktøj.

I DENCKER tilbyder vi:

  • periodisk service og vedligehold med rapporter
  • fejlfinding, reparationer og ændringer
  • lasersvejsning
  • hurtig fremstilling af kerner og andre reservedele.

Service af værktøj fra anden leverandør end DENCKER

Verden ændrer sig, og vi ser det som en udfordring at tilpasse os de nye vilkår i markedet. Derfor arbejder vi også med rådgivning, service og ændringer af værktøjer, der fx er importeret fra Østen.

Det gør vi, så vores kunder kan få afhjulpet de fejl og mangler, der nogle gange viser sig, når et importeret produkt skal tages i brug. Problemerne skal løses hurtigt og effektivt, så den planlagte produktion alligevel kan komme i gang.

Kontakt
Søren Mortensen
Værktøjsmager
+45 60 40 00 56