23. dec 2015

Glædelig jul & godt nytår 2015

Julen nærmer sig med hastige skridt, og i den anledning vil vi gerne benytte lejligheden til at sige stort tak for et godt samarbejde i det forløbne år.

Vi har haft et spændende år, hvor vi blandt andet har taget vores ny kantine i brug, investeret i nye maskiner og sagt velkommen til nye medarbejdere. Ud over det er ISO-certificering og et nyt ERP-system undervejs.

Vi er således parate til at modtage det nye år, som kommer – og glæder os til at fortsætte vores gode samarbejde i 2016.